81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Informacje na temat rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej i klasy IV sportowej na rok szkolny 2018/2019 oraz do klasy I liceum ogólnokształcącego

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zarządzenie 7_2018 w sprawie rekrutacji do klasy I i IV sportowej SP

 Zgłoszenie do klasy I dla dzieci z obwodu szkoły: pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy I dla dzieci spoza obwodu szkoły: pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I dla rodziców dzieci spoza obwodu szkoły: pobierz 

Podanie o przyjęcie do klasy IV sportowej: pobierz

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zarządzenie 8_2018 w sprawie rekrutacji do liceum

Wniosek o przyjęcie do liceum 2018/2019: pobierz

 

Wszystkie zamieszczone druki są także do pobrania w sekretariacie szkoły!

Prosimy o przestrzeganie terminów zawartych w zarządzeniach Dyrektora ZSO!