81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Informacje na temat rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej i klasy IV sportowej na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 6_2017

zgłoszenie

PODANIE DO KLASY SPORTOWEJ

Wszystkie zamieszczone druki są także do pobrania w sekretariacie szkoły!

Prosimy o przestrzeganie terminów zawartych w zarządzeniu Dyrektora!