81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

 

 

Religia

ks. mgr Grzegorz Lipiński

mgr Ewa Zielińska

Język polski

mgr Grażyna Janisz

mgr Bożena Morawska

mgr Bożena Szwargolińska

mgr Ewa Wronowska

Język angielski

mgr Małgorzata Barszcz

mgr Iwona Karpińska

mgr Katarzyna Kawka

Język niemiecki

mgr Mariusz Morawski

Historia

mgr Barbara Jankowska

mgr Agnieszka Grabowska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Grabowska

mgr Barbara Jankowska

Matematyka

mgr Janina Gajownik

mgr Elżbieta Rączka

mgr Krzysztof Karpiński

Geografia

mgr Krzysztof Karpiński 

Biologia/przyroda

mgr Beata Fuszara

Fizyka

mgr Krzysztof Karpiński

Chemia

mgr Katarzyna Goluch

Technologia informacyjna / informatyka

mgr Jacek Jankowski

Zajęcia artystyczne/ plastyka

mgr Katarzyna kawska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Grzegorz Rączka

Wychowanie fizyczne

mgr Bogdan Białas

mgr Grzegorz Białek

mgr Mariusz Morawski

mgr Radosław Remiszewski

mgr Krzysztof Targoński

muzyka / zespół wokalno-instrumentalny

mgr Bogdan Białas

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Barbara Jankowska

Biblioteka

mgr Anna Białas

Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Goluch,

mgr Agnieszka Grabowska

Psycholog szkolny

mgr Magdalena Bojanowska

Logopeda

mgr Małgorzata Kowalska

Kształcenie zintegrowane

mgr Beata Jankowska

mgr Mirosława Ozga

mgr Anna Targońska

mgr Jolanta Targońska

Nauczyciele wspomagający

mgr Kamilia Smolińska

mgr Grzegorz Rączka

Świetlica

mgr Agnieszka Grabowska

mgr Małgorzata Barszcz

mgr Barbara Jankowska

mgr Jacek Jankowski

mgr Grzegorz Białek

mgr Katarzyna Kawka

mgr Mariusz Morawski

mgr Radosław Remiszewski