81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

grono_1

 

Religia

ks. dr Jan Brodziak

ks. mgr Marek Romański

mgr Ewa Zielińska

Język polski

mgr Grażyna Janisz

mgr Bożena Morawska

mgr Bożena Szwargolińska

mgr Ewa Wronowska

Język angielski

mgr Małgorzata Barszcz

mgr Iwona Karpińska

mgr Katarzyna Kawka

Język niemiecki

mgr Mariusz Morawski

Historia

mgr Barbara Jankowska

mgr Agnieszka Grabowska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Andrzej Fuszara

mgr Barbara Jankowska

Matematyka

mgr Janina Gajownik

mgr Zenobiusz Firczuk

mgr Elżbieta Rączka

Geografia

mgr Krzysztof Karpiński 

Biologia/przyroda

mgr Beata Fuszara

mgr Anna Targońska

Fizyka

mgr Krzysztof Karpiński

Chemia

mgr Barbara Kukier 

Technologia informacyjne / informatyka

mgr Jacek Jankowski

Wiedza o kulturze / plastyka

mgr Teresa Bednarczyk 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Mariusz Morawski

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Stanisław Targoński 

Wychowanie fizyczne

mgr Bogdan Białas

mgr Grzegorz Białek

mgr Radosław Remiszewski

mgr Krzysztof Targoński

mgr Mariusz Morawski

muzyka / zespół wokalno-instrumentalny

mgr Bogdan Białas

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Barbara Jankowska

Biblioteka

mgr Anna Białas

mgr Beata Jankowska

Pedagog szkolny

mgr Ewa Sułek

Kształcenie zintegrowane

mgr Krystyna Goluch

mgr Mirosława Ozga

mgr Jolanta Targońska

mgr Urszula Piskorska

Świetlica

mgr Maryla Gadzała