81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Publikacje nauczycieli

Artykuły szkoleniowe z zakresu dydaktyki, metodyki, wychowania.

 

  1. Rola integracji uczniów z orzeczeniami z uczniami w szkole ogólnodostępnej. Nauczanie w klasie ogólnodostępnej uczniów z  autyzmem  i zespołem Aspergera.  Pobierz
  2. Motywacja do nauki i ocenianie w kontekście psychologii rozwojowej wieku dorastania. Pobierz

 

,