81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Historia ZSO w Michowie

            W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie wchodzą następujące placówki: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte oraz Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte (obecnie bez naboru).
     W roku 1835 zaczęła egzystencję szkoła elementarna w Michowie , której fundusz zamykał się kwotą 75 rs ze składek mieszczan Michowa /61,5 0rs/ i włościan Rudzienka /13,50rs/oraz 21rs z innych źródeł. Dziedzic wydzielił na jej potrzeby mórg ogrodu i 52 fury jednokonne drzewa opałowego. Nauczyciel pobierał w gotowiżnie 60 rs ,zaś najem jednopiętrowego drewnianego domu kosztował 15rs. Na opiekuna szkoły władze wyznaczyły pierwotnie dziedzica, lecz w piśmie do Komisji Województwa Lubelskiego z 18/30 stycznia 1836 r. dyrektor gimnazjum zawiadamiał, że ten ,,o niczem wcale wiedzieć nie chce”, dlatego proponował na opiekuna proboszcza Stanisława Górzyńskiego, który funkcję tę pełnił przez wiele lat, podobnie jak później jego krewniak, Antoni Górzyński obowiązki nauczyciela. W roku 1855 w trzech oddziałach michowskiej szkoły uczyło się 85 uczniów, w tym 72 dzieci mieszczan, 8-włościan i 5 dzieci szlacheckich, z postępem celującym -14, dobrym-18, dostatecznym-16, miernym-20, małym-17. / „Lubartów i Ziemia Lubartowska” wyd. 1975r/
   Budowę obecnego gmachu szkoły rozpoczęto w maju 1963 roku, a dzięki pracy i pomocy finansowej miejscowej społeczności oddano do użytku już w roku szkolnym 1965/1966. Pierwszym dyrektorem placówki został mgr Klemens Ptach – nauczyciel języka niemieckiego. Przyszło mu kierować dziesięcioosobową Radą Pedagogiczną i dwiema klasami liczącymi 80 uczniów. Na mocy decyzji Kuratora Okręgu Szkolnego Lubelskiego – Edwarda Zachajkiewicza, 1 września 1965 roku powstało w Michowie Liceum Ogólnokształcące.
           W latach 1966-68 rozbudowano obiekty szkolne. Powstały boiska sportowe, oddano do użytku    budynek internatu, urządzono kwietniki i zieleńce, zbudowano pierwszy w powiecie lubartowskim basen pływacki.
W roku szkolnym 1968/69 odbyła się pierwsza studniówka klas XI i pierwszy egzamin dojrzałości. Mury szkoły opuściło 77 absolwentów.
Rok szkolny 1969/70 na trwałe wpisał się w historię szkoły. Liceum otrzymało imię Bohaterów Westerplatte. Prace zainicjował dyrektor Klemens Ptach, uroczystość z udziałem władz szkolnych, Westerplatczyków przygotował dyrektor Henryk Gradziński. W szkole odsłonięto tablicę pamiątkową. Zorganizowano pracownie przedmiotowe.
W 1976 roku dyrektorem został mgr Leszek Wołkiewicz. W roku 1977/78 zaznacza się aktywna działalność Szkolnego Klubu Sportowego. Drużyna chłopców w piłce siatkowej została zakwalifikowana do ligi okręgowej. Sukcesem szkoły było I miejsce w województwie drużyny pożarniczej.
W latach 1979-85 zmniejsza się liczba uczniów od 120 do 90. Placówka stała się Zbiorczaj Szkołą Gminną, której dyrektorem byli
mgr Alina Topyła i mgr Zbigniew Dudzik.
            W 1987 roku utworzono Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Funkcję dyrektora pełniła do 1990 roku mgr Maria Targońska.
            W 1989 roku utworzono pierwszą pracownię komputerową wyposażoną w komputery TIMEX.
Od marca 1991 roku dyrektorem  ZSO został mgr Andrzej Bulzak. W liceum wzrosła liczba klas pierwszych. Do cyklu kształcenia wprowadzono drugi język zachodni. Przygotowano dwa programy autorskie z ochrony środowiska i elementów informatyki.
Zorganizowano uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pobytowi Józefa Piłsudskiego w Michowie w 1920 roku.
W 1991 roku liceum wstąpiło do stowarzyszenia pod nazwą Klub Szkół Westerplatte.
W 1993 roku przygotowano VI Ogólnopolskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte z udziałem delegacji z 34 szkół z całego kraju, przedstawicieli władz szkolnych i 6 uczestników walk na Westerpaltte.
W roku szkolnym 1994/95 pracownię komputerową wyposażono w komputery PC. W dwu pracowniach uzupełniono sprzęt audiowizualny.

W czerwcu 1995 roku odbył się pierwszy zjazd absolwentów „Matura ‘69”.

W 1997 roku w liceum odbył się VII Wojewódzki Zjazd Towarzystw Regionalnych zorganizowany przez państwa Janinę i Mariana Wicha.

W ramach zadań klubowych wmurowano znak pamięci na grobie Westerplatczyka w Solcu nad Wisłą.

20 czerwca 1998 roku odbył się zjazd absolwentów Szkoły Podstawowej w Michowie rocznika 1947/48. Inicjatorem spotkania był absolwent tej szkoły Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej ks. Ryszard Karpiński.
W organizacji  przedsięwzięcia pomagali ks. dziekan Zbigniew Schab, proboszcz parafii pod wezwaniem WNMP oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie mgr Janina Wicha. Okazją do spotkania po latach był Jubileusz 50-lecia ukończenia szkoły, na który przybyło 28 spośród 47 żyjących absolwentów.
Okolicznościowe adresy do uczestników Zjazdu skierowali Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II oraz Kurator Oświaty w Lublinie Lech Sprawka.
Okazjonalny program artystyczny przygotowała młodzież ZSO. Ukazał się także specjalny numer „Głosu Michowa” w całości poświęcony temu wydarzeniu.
Rozpoczęto remonty, które były kontynuowane przez późniejszego dyrektora  mgr Zbigniewa Gradzińskiego.  Wymieniono stolarkę okienną, oświetlenie w całym budynku, podłoże na korytarzu parteru i pierwszego piętra, przeprowadzono modernizację stołówki szkolnej.
Przygotowano projekt rozbudowy obiektu o nowoczesną pełnowymiarową halę sportową, centrum medialne i dodatkowe klasopracownie.
Szkoła integrowała środowisko lokalne włączając się w ogólnopolskie i lubelskie akcje charytatywne jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
Jesienią 2003 r. rozpoczęto prace budowlane przy nowym obiekcie, w skład którego  weszła pełnowymiarowa hala sportowa, pomieszczenia dla biblioteki, pracowni informatycznej i biologicznej. Obiekty oddano do użytku w roku szkolnym 2006/07.
W 2004 r. uzupełniono wyposażenie centrum multimedialnego. Biblioteka podjęła szereg działań ukazujących ją jako nowoczesne i przyjazne centrum kultury i informacji.
W czerwcu 2006 roku zorganizowano uroczystość 40-lecia  powstania szkoły. Na obchody przybyło wielu absolwentów liceum, a także byłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły.
  Lata 2008-2010 to okres poszerzania oferty dydaktycznej dla uczniów, a zwłaszcza bogatej gamy zajęć pozalekcyjnych w ramach projektów finansowanych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich  i Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkole realizowano między innymi  duży projekt EFS „Wioska w cieniu miasta- przełamujemy bariery i wyrównujemy szanse” z bogatą ofertą zajęć wyrównujących wiedzę, wsparciem i pomocą psychologiczną oraz doradztwem zawodowym. W latach 2011-2015 szkoła uczestniczła w ogólnopolskim projekcie „Uczeń online”. W ramach projektu utworzono koło lingwistyczne, którego koordynatorem został nauczyciel języka niemieckiego Mariusz Morawski. Uczestnicy koła wykorzystywali bazę wiedzy platformy e-learningowej  supermemo.net.pl oraz tworzyli własne kursy zamieszczając je w sieci. Ponadto uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych na wyższych uczelniach oraz wyjeżdżali na obozy naukowe w miesiącach wakacyjnych.
  We wrześniu 2013 roku funkcję dyrektora placówki objęła mgr Bożena Morawska, absolwentka michowskiego liceum, wieloletnia nauczycielka-polonistka szkoły.
  W roku szkolnym 2014/2015 utworzono w ZSO dwie klasy o profilu sportowym. W latch kolejnych klas sportowych przybywało. 30 września 2014 roku nadano imię: Bohaterów Westerplatte Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum nr 1. Od września 2014 roku Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przystąpiło do kolejnego projektu w ramach EFS: „Edukacja – szansą na lepszy start gimnazjalistów z gminy Michów”. Projekt dawał szanse nadrobienia zaległości i poszerzenia wiedzy oraz przygotowywał uczniów do egzaminów zewnętrznych. Pozwalał na rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.
   Mimo braku naboru do liceum ogólnokształcącego czynione są starania o  jego reaktywację.
  W roku 2018 przeprowadzono gruntowną modernizację budynku szkoły. Wymieniono pokrycie dachowe oraz dokonano termoizolacji z wymianą stolarki okiennej.
  Od roku szkolnego 2022/23 do budynku szkoły przeniesiono przedszkole. Część pomieszczeń została wydzielona, wyremontowana i oddana na funkcjonowanie placówki.

 

na podstawie opracowań: „Lubartów i Ziemia Lubartowska” wyd. 1975r, p. D. Remiszewskiej, aktualizacja: M. Morawski