81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Witamy na stronie ZSO Michów

„Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym”
Giordano Bruno

 

O szkole

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie stwarza uczniom optymalne warunki indywidualnego i wszechstronnego rozwoju w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą edukację i pracę. Promuje aktywne, odpowiedzialne i przedsiębiorcze postawy, umożliwiające skuteczne uczestnictwo w zmieniającym się świecie i społeczeństwie.

Skład ZSO

Obecnie w skład naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzą: Szkoła Podstawowa, której to w 2014 r. nadano imię Bohaterów Westerplatte oraz Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte (obecnie bez naboru).


Aktualności