Rada rodziców - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie
81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

RADA RODZICÓW W ZSO W MICHOWIE  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Prezydium:

Magdalena Bojanowska – przewodnicząca

Mirosław Łoboda – wiceprzewodniczący

Krzysztof Zdunek – skarbnik

Monika Grzywaczewska – sekretarz

Bożena Morawska – Dyrektor ZSO

Członkowie:

1. Anna Kos
2. Ewa Pacek
3. Iwona Marzec
4. Anna Mitura
5. Małgorzata Sienkiewicz
6. Anna Kukier
7. Edyta Trojak
8. Iwona Kępka
9. Małgorzata Morawska
10. Anna Meksuła
11. Anna Wadowska
12. Jolanta Hadam