81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego

Zarządzenie 8_2018 w sprawie rekrutacji do liceum Wniosek o przyjęcie do liceum 2018/2019: pobierz Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły!

Festyn Rodzinny

XVIII Gminny Konkurs Recytatorski

9 maja 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Michowie odbył się XVIII Gminny Konkurs Recytatorski. W konkursie udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Katarzynie, Szkoły Podstawowej w Rudnie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie. Spotkanie recytatorów rozpoczęła Pani Bożena Morawska- dyrektor ZSO w Michowie. Do konkursu zgłosiło się 40 uczniów. Rywalizacja przebiegała w ciepłej […]

WYWIADÓWKA!

Dnia 15 maja 2018 r. o godz.16.00  wywiadówka z Rodzicami wychowawców klas w sprawie zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz wyników w nauce, a także innych problemów występujących w klasach. Wywiadówka bez części ogólnej. Od 16.00 – 18.00 – dyżur dyrektora ZSO w gabinecie Od 16.00 – 18.00 – dyżur pedagoga szkolnego w gabinecie pedagoga Od 16.00 – 18.00 –  dyżury wszystkich nauczycieli […]

Eliminacje gminne w piłce nożnej dziewcząt i chłopców

7 maja na boisku „Orlik” w Rudnie zostały zorganizowane zawody sportowe w piłce nożnej, których organizatorem był UKS „Rudno”. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. Chłopcy: I miejsce: SP w Michowie II miejsce: SP w Rudnie III miejsce: SP w Katarzynie Dziewczęta: I miejsce: SP w Rudnie II miejsce: SP w Michowie Gratulujemy zwycięzcom i […]