81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Publikujemy dokument MEN „Bezpieczna Szkoła”, który obowiązuje od 11 maja 2019 r. w szkołach. Uprzejmie prosimy rodziców o zapoznanie się z nim.

Bezpieczna szkoła

Procedury reagowania