81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Rekrutacja do klasy I SP

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z zarządzeniem nr 7 /2022 Wójta Gminy Michów z dnia
20 stycznia 2022 r. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym przedstawia się następująco:

      

  1. Składanie zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły– przyjmowane są do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA + oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 31.01.2022 r. do 11.03.2022 r. do godz.15:00

  1. Dzieci spoza obwodu szkoły – przyjmowane do szkoły w toku postępowania rekrutacyjnego.

Należy złożyć WNIOSEK o przyjęcie do klasy I w terminie od 31.01.2022 r. do 11.03.2022 r.

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 7 2022 

Zarządzenie Dyrektora ZSO w Michowie Nr 4 2022

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-pierwszej-klasy-w-SP

Zgłoszenie-dziecka-do-I-kl-SP

Oświadczenie-o-miejscu-zamieszkania