81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Klub Szkół Westerplatte

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub Szkół Westerplatte (http://www.klubszkolwesterplatte.pl/) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szkół, których patronami są Bohaterscy Obrońcy Westerplatte. Celem działalności klubowej jest wymiana doświadczeń oraz wzajemne wspieranie się w doskonaleniu pracy dydaktyczno – wychowawczej dla osiągania celów stawianych przed polską oświatą oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej młodzieży. Klub Szkół Westerplatte zrzesza ponad pięćdziesięciu członków. Działa na terenie całej Polski, od morza do Tatr. Co roku w różnych częściach Polski odbywa się ogólnopolskie sympozjum członków klubu, na które przybywa nasza delegacja wraz z Pocztem Sztandarowym szkoły. W roku 1993 ZSO w Michowie był organizatorem VI Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte.