81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

10 maja 2017 roku już 17 raz odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Do konkursu przystąpiło 50 uczniów ze szkół podstawowych i 9 z gimnazjów.

Skład jury:

Bożena Szwargolińska – ZSO w Michowie

Grażyna Janisz – ZSO w Michowie

Katarzyna Karabela –Wolińska –  ZS w Rudnie

Kamilia Smolińska – SzP w Katarzynie

Uczniowie oceniani byli w III kategoriach wiekowych. Oto wyniki końcowe:

Klasy I-III

I miejsce Natalia Bogusz – Michów

II miejsce Julia Zielińska – Katarzyn

III miejsce Miler Mateusz  – Katarzyn

Wyróżnienia:

Bartosz Aftyka – Michów

Milena Strzelecka – Rudno

Klasy IV –VI

I miejsce Klaudia Gomuła – Michów

II miejsce Dominika Ogórek – Michów

III miejsce Jan Soska – Michów

Wyróżnienia:

Mateusz Cienkusz – Katarzyn

Aleksandra Aftyka – Rudno

Klasy I-III gimnazjum

I miejsce Weronika Smolińska – Michów

II miejsce Patrzylas Natalia – Rudno

III miejsce Paulina Sysiak – Rudno

Wyróżnienia:

Sylwia Kołodyńska – Rudno

Dorota Zakaszewska – Michów

Do etapu powiatowego zakwalifikowały się:

Natalia Bogusz, Julia Zielińska, Klaudia Gomuła, Dominika Ogórek

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród książkowych i Spółdzielni Uczniowskiej za słodki poczęstunek.

Organizatorki

Bożena Szwargolińska

Grażyna Janisz

Zapraszamy do komentowania!

,