81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Szanowni Rodzice !

dnia 16 maja 2017 r. o godzinie 16.00 odbędzie się wywiadówka dla Rodziców uczniów ZSO, na której wychowawcy klas omówią wyniki i postępy w nauce oraz poinformują o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. Będzie możliwość  porozmawiania z nauczycielami przedmiotów i zaradzenia niepowodzeniom dziecka.

Serdecznie zapraszamy!

                                                                                            Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Zapraszamy do komentowania!

,