81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Uczniowie klas sportowych: VI b (bez uczniów z Katarzyna), VII b, II b G i III b G

proszeni są o wykonanie

badań lekarskich (morfologia, mocz i EKG)

w terminie do dnia 8 września 2017 r.

We wrześniu poinformujemy o terminie badań

lekarza medycyny sportowej.

Zapraszamy do komentowania!

,