81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dnia 6 września 2017 r. o godz.1600

odbędzie się wywiadówka dla Rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie oraz

wybory do Rady Rodziców.

Zapraszamy do komentowania!

,