81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłatę za obiady za miesiąc PAŹDZIERNIK 2020 należy wnieść do dnia 9.10.2020 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Odbiorca: Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów,

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady-miesiąc

Koszt obiadu za m-c październik 2020 /21 dni żywienia/:

Obiad mały – 75,60zł

Obiad duży – 100,80zł

Obiad pracowniczy – 203,70zł

Zapraszamy do komentowania!

,