81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce o osiągnięcia sportowe:

 

 

 

 

 

Uczniowie ze 100 procentową frekwencją:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrzowie SUDOKU:

 

 

Laureaci konkursu „Zaczytani w czytelni”:

 

 

 

Wolontariusze akcji „Dzień dla Życia”:

 

 

Zapraszamy do komentowania!

,