81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W dniu 23 stycznia 2017 r. w hali sportowej ZSO w Michowie odbył się turniej halowej piłki nożnej. W turnieju uczestniczyło 18 uczniów z klasy III i IV szkoły podstawowej. Uczestnicy turnieju zostali w drodze losowania podzieleni na 3 drużyny: „Zielonych”, „Czerwonych” i „Żółtych”.

Grano systemem „każdy z każdym”, mecz i rewanż.

Końcowa kolejność drużyn w turnieju przedstawia się następująco:

I miejsce – drużyna „Zielonych”

II miejsce – drużyna „Czerwonych”

III miejsce – drużyna „Żółtych”.

Turniej zorganizował i sędziował Krzysztof Targoński.

Zapraszamy do komentowania!

,