81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W zakładce Rekrutacja można znaleźć wszystkie informacje dotyczące rekrutacji uczniów na rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy do komentowania!