81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Do Nas również dotarła niespodzianka i podziękowanie od  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za udział w Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. Dziękujemy Pani Ludmile Fabiszewskiej za możliwość wzięcia w nim udziału. Kochamy Cię Polsko!!!

Uczniowie i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ZSO w Michowie.

Zapraszamy do komentowania!

,