81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Uczniowie klasy VII a zapoznali swoich rówieśników z równoległej klasy z dramatem romantycznym Adama Mickiewicza „Dziady” cz. II

Zapraszamy do komentowania!

,