81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego prosimy dostarczać do sekretariatu lub do Dyrektora szkoły.

Zapraszamy do komentowania!

,