81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

INFORMACJA

Decyzją organizatora „Święta Pieczonego Ziemniaka” impreza odbędzie się dnia 19.09.2015r. bez względu na pogodę.

Zwolnienia z wf – informacja

Zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego prosimy dostarczać do sekretariatu lub do Dyrektora szkoły.

INFORMACJA

W dniu 19 września 2015r. o godzinie 11.45 spod budynku szkoły, będzie wyjazd autobusem na Święto Pieczonego Ziemniaka do Szkoły Podstawowej w Katarzynie. Powrót o godzinie 16.00. Opiekę nad uczniami wyjeżdżającymi autobusem szkolnym sprawują nauczyciele, wychowawcy klas. Uczniowie, którzy będą uczestniczyć w imprezie na własną rękę, nie są objęci opieką nauczycieli. Za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice. […]

Dnia 3 września 2015r.  (czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie rodziców wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie. Porządek wywiadówki: spotkanie ogólne; spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas i wybór trójek klasowych; wybory do Rady Rodziców. ZAPRASZAMY!

76 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ, PAMIĘTAMY !

ZOBOWIĄZANIE *** Ze znakiem Bohaterów Nosimy Sztandary ku czci Aby nikt nie zapomniał Tamtych dni ……………….. Patrząc dziś Na słoneczny wrześniowy dzień Który nie był im dany A nam – tak Patrząc dziś Na uczniów odświętnie ubranych Idących witać nowy rok W swojej szkole Który nie był im dany A nam – tak Patrząc dziś […]

,