81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

ZOBOWIĄZANIE ***

Ze znakiem Bohaterów
Nosimy Sztandary ku czci
Aby nikt nie zapomniał
Tamtych dni ………………..

Patrząc dziś
Na słoneczny wrześniowy dzień
Który nie był im dany
A nam – tak

Patrząc dziś
Na uczniów odświętnie ubranych
Idących witać nowy rok
W swojej szkole
Który nie był im dany
A nam – tak

Patrząc dziś
Na beztroskie dzieciństwo
Uśmiechamy się szczęśliwi
Rodzice wpatrzeni w swe pociechy
Czują lekkość w sercu
Która nie była im dana
A nam – tak

Patrząc dziś
Na rozkwitającą bujnie młodość
Nie jesteśmy świadkami wyborów
Życie czy śmierć ?
A oni – tak

Postawieni pomiędzy
Życiem które się jeszcze
Nie nasyciło dniem każdym młodości
Zbyt krótkiej niedokończonej …..
A
Śmiercią której się jeszcze
Nie poznało w beznadziei walk
W kulach deszczu
W przyspieszonym tempie ……

I nie myślcie
Że łatwo to przyszło aby
Zaczynając życie
Kończyć życie

Ze znakiem Bohaterów
Nosimy sztandary ku czci
Aby nikt nie zapomniał
Tamtych dni ………………

Płonie ogień wzniecony
Przez pamięć
Spłacamy dług
z życia …………….
Nosimy Sztandary ………….

1 września 2015 z tomiku: Portrety …
(B. Morawska)

 

Obraz: Zdzisław Beksiński – Prawda

Zapraszamy do komentowania!

,