81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Próby sprawności fizycznej

dla kandydatów do oddziału sportowego

w klasie IV

odbędą się w terminach:

 

I termin – 10.03.2017r. (piątek)

II termin – 14.03.2017r. (wtorek)

Zapraszamy do komentowania!

,