81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

„Lecz zaklinam- niech żywi nie tracą nadziei

I przed narodem niosą oświaty kaganiec,

A kiedy trzeba – na śmierć idą po kolei

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!”

Ta wspaniała strofa z wiersza „Testament mój” Juliusza Słowackiego stała się wielkim symbolem walki narodowo wyzwoleńczej i życiowym credo polskich patriotów, walczących z hitlerowską okupacją.

Dzieje tych młodych bohaterów opisanych w książce Aleksandra Kamieńskiego „Kamienie na szaniec” mogli poznać nasi gimnazjaliści we wzruszającym spektaklu teatralnym pod tym samym tytułem zrealizowanym przez Narodowy Teatr Edukacji i wystawionym 1 marca 2017 w sali Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zapraszamy do komentowania!

,