81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W dniu 19 września 2015r. o godzinie 11.45 spod budynku szkoły, będzie wyjazd autobusem na Święto Pieczonego Ziemniaka do Szkoły Podstawowej w Katarzynie.

Powrót o godzinie 16.00.

Opiekę nad uczniami wyjeżdżającymi autobusem szkolnym sprawują nauczyciele, wychowawcy klas.

Uczniowie, którzy będą uczestniczyć w imprezie na własną rękę, nie są objęci opieką nauczycieli.

Za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice.

W przypadku deszczowej pogody impreza przeniesiona będzie na dzień 26 września 2015r.

Zapraszamy do komentowania!

,