81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Tradycyjnie mszą świętą w Kościele Parafialnym rozpoczęła się inauguracja nowego roku szkolnego 2018/19. Okolicznościową homilię wygłosił ksiądz Marek Romański. Po nabożeństwie,  w hali ZSO odbyła się główna część uroczystości. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego pani Dyrektor Bożena Morawska przywitała obecnego na inauguracji Pana Wója Janusz Jankowskiego, wszystkich uczniów, towarzyszących im rodziców, nauczycieli i pracowników ZSO. W tym roku szkolnym w naszej szkole zaczynają pracę: Pani Katarzyna Goluch, która będzie uczyła chemii oraz Pani Paulina Wróblewska, która będzie pełnić funkcję psychologa. Pani Dyrektor przywitała również Panią Elżbietę Kowalską, która powróciła do pracy po urlopie wychowawczym. Od tego roku szkolnego zostało utworzone stanowisko wicedyrektora ZSO, na które została powołana Pani Grażyna Janisz.

1 września przypada kolejna, 79 rocznica wybuchu II wojny światowej. To data szczególnie znacząca dla naszych obu szkół noszących imię: Bohaterów Westerplatte.  Delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod szkolnym Pomnikiem Bohaterskich Żołnierzy.

Następnie Pani Dyrektor przedstawiła wychowawców poszczególnych klas, po czym zaprosiła wszystkich uczniów do pamiątkowych zdjęć klasowych. Na zakończenie zabrał głos Wójt Gminy Michów Pan Janusz Jankowski, który pożyczył u progu nowego roku szkolnego uczniom powodzenia w nauce zaś pedagogom sukcesów w pracy dydaktycznej.

zobacz więcej

Zapraszamy do komentowania!

,