81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Nauczycielom i Pracownikom Administracji oraz Obsługi z ZSO w Michowie

z     okazji    Dnia     Edukacji      Narodowej

życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy i poczucia dobrze spełnionego obowiązku

oraz pasji w tym, co robicie

składa

Bożena Morawska

dyrektor ZSO.

Zapraszamy do komentowania!

,