81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

14.X 2014r. w Dniu Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczne nie odbywają się. W tym dniu szkoła pełni jednak dyżur i pracuje świetlica w godzinach 7.00 – 16.00. Zapraszamy!

Zapraszamy do komentowania!

,