81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

UWAGA RODZICE !

Już wiadomo,  uczniowie których klas będą objęci rządowym programem ,,Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2014/2015.  Pomoc w formie dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015  naukę  w klasach:  II ( czyli obecna I), III ( obecna II), VI (obecna V).

Ponadto pomocą finansową w zakresie zakupu podręczników zostali objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zachęcam Rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 do wejścia na stronę www.naszelementarz.men.gov.pl i zaznajomienia się z nowym podręcznikiem, który wchodzi od września w klasie pierwszej. Przypominam  Państwu, że od nowego roku szkolnego, od klasy I będą wprowadzane darmowe wieloletnie podręczniki. W ramach dotacji celowej ( 75 zł na ucznia ) dyrektor szkoły kupi uczniom ćwiczenia i podręcznik do języka angielskiego. Wkrótce pojawi się na stronie szkoły wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015.

Z poważaniem , Bożena Morawska – Dyrektor ZSO

Zapraszamy do komentowania!

,