81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

 

Dnia 29 maja  w klasie I b i II, odbyły się uroczystości z okazji Dnia Matki.

 

Każda z w/w klas w swojej sali lekcyjnej , w kameralnym nastroju przedstawiła część artystyczną dla swoich mam . Nie zabrakło łez wzruszeń ,oklasków dla małych artystów oraz drobnych upominków, które dzieci wykonały własnoręcznie . Z kolei dumne ze swych pociech mamy obdarowały ich słodkim poczęstunkiem .

 

Zapraszamy do komentowania!

,