81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

1 września 2014 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Obecni na inauguracji przedstawiciele organu prowadzącego z Panem Wójtem Januszem Jankowskim i Panią Krystyna Ścibiorską, przewodniczącą Rady Gminy, Dyrekcja, uczniowie, rodzice oraz grono pedagogiczne minutą ciszy uczcili pamięć Poległych w II wojnie światowej. Pani Dyrektor Bożena Morawska szczególnie gorąco powitała nowych uczniów, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole. w 15 oddziałach klasowych uczyć się będzie 299 uczniów. Od 1 września część uczniów rozpoczyna naukę w dwóch klasach o profilu sportowym. W imieniu rady pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi Pani Dyrektor przekazała wszystkim uczniom życzenia sukcesów w nauce, działalności pozaszkolnej i na polu sportowym.

 

Zapraszamy do komentowania!

,