81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W miesiącu maju w gimnazjum w Michowie odbył się wewnątrzszkolny konkurs fizyczny. Zakres materiału z jakim

musieli się zmierzyć uczniowie obejmował kinematykę i dynamikę.

Komisja w składzie: Janina Gajownik, Elżbieta Kowalska, Krzysztof Karpiński dokonała oceny zestawów konkursowych

i wyłoniła laureatów. Uczniami z najwyższymi wynikami są:

1. Klaudia Wójcik

2. Gabriela Piskorska

3. Klaudia Barszcz

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zapraszamy do komentowania!

,