81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

BEZPIECZNE WĘDRÓWKI. OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

W grudniu 2014 roku uczniowie klas drugich naszej szkoły przystąpili do realizacji ogólnopolskiego projektu z zakresu tematyki edukacji finansowej „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”. Projekt został skonstruowany tak, by sposób przekazywania podstaw wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności, nawyków i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności uczniów.

Program ma na celu:

  • ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu,
  • umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych,
  • wspomaganie ich samodzielności uczenia się,
  • inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów,
  • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie, której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzyma własny „Dziennik podróży”, w którym będzie dokumentował realizację poszczególnych zadań.

Więcej informacji:  http://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl

Na pierwszych zajęciach pod hasłem „Przygotowania do międzygalaktycznej podróży z Grosikiem”, uczniowie rysowali portret Grosika, zapoznali się z pojęciem „ Parasol bezpieczeństwa”, zaprojektowali i wykonali, w grupach modele rakiet oraz uczyli się piosenki pt.”Od grosika do złotówki”.

 

 

 

Zapraszamy do komentowania!

,