81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Zapraszamy nauczycieli oraz całą społeczność uczniowską ZSO do kampanii społecznej „Zacznij dobrze dzień”. Projekt w Polsce propaguje Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg”. We współczesnym świecie (cyberprzestrzeni) posiadanie dobrych relacji osobistych jest wielką wartością. Młodym ludziom często brakuje bliskości, dobrego słowa, współczucia od rówieśników i od dorosłych. Dobre słowo, bliskość, przytulenie się wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i samoakceptację człowieka. Dlatego też chcemy promować codzienne „witanie się”. Gest powitania może przybierać rożne formy: od prostego ”żółwika”, przybicia piątki poprzez wypowiedzenie miłego słowa do spontanicznego przytulenia się.

Dlaczego warto codziennie witać się ze sobą?

1. Witanie się jest oznaką szacunku wobec drugiego człowieka,
2. Witanie się jest jednym z przejawów kultury osobistej człowieka,
3. Witanie się pomaga wzmocnić pozytywne zachowania prospołeczne,
4. Jeśli jesteśmy witani czujemy się dostrzeżeni i akceptowani,
5. Swobodne poranne witanie się redukuje poziom stresu i agresji.
PRZYWITAJ SIĘ z kolegą czy koleżanką w wybrany sposób – ZACZNIJ DOBRZE NOWY DZIEŃ!

 

Zapraszamy do komentowania!

,