81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

14 maja 2019r. o godz 16.00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów ZSO. Podczas zebrania rodzice otrzymają od wychowawców informacje dotyczące postępów w nauce oraz ewentualnych zagrożeń ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego. Po wywiadówce odbędzie się zebranie członków Rady Rodziców. Zapraszamy do szkoły!

Zapraszamy do komentowania!

,