81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Informujemy, że termin rekrutacji do klas sportowych został wydłużony do 15 kwietnia 2014 r.

Zapraszamy do komentowania!

,