81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dzień Dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II

4 maja 2014 roku był dniem szczególnym dla społeczności naszej miejscowości. Dzień Dziękczynienia  za kanonizacje Jana Pawła II rozpoczął się uroczystą mszą świętą celebrowaną przez proboszcza ks. Jana Brodziaka i ks. Jacka Zarębę, który wygłosił okolicznościową homilię. Po mszy posadzono dąb oraz odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci Ojca Świętego. Następnie mieszkańcy w uroczystym korowodzie, który poprowadziła orkiestra dęta ze szkoły w Szastarce przemaszerowali ulicami Michowa do szkoły, gdzie odbyła się niezwykła akademia przygotowana pod kierunkiem p. Grażyny Janisz. W uroczystościach wzięli udział oprócz mieszkańców, uczniów naszej szkoły, także zaproszeni goście na czele z wójtem p. Januszem Jankowskim z małżonką.

czytaj w szczegółach

Zobacz do galerii  (fot. Natalia Janisz)

Zapraszamy do komentowania!

,