81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dnia 06.05.2014r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III.

Uczniowie recytowali przygotowane pod opieką swoich wychowawców,

utwory literatury dziecięcej. Uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi

dyplomami oraz  brawami od opiekunów i kolegów.

Zapraszamy do komentowania!

,