81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dnia 4.10.2013 odbyło się spotkanie uczniów klas III  gimnazjum z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie Panią Sylwią Karbowską.

Celem spotkania była pomoc uczniom w dokonywaniu świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie rozwiązywali test , który pozwolił  im określić typ osobowości .  Poznali swoje mocne i słabe strony. Ułatwi  im to wybór szkoły, a w przyszłości zawodu.

Zapraszamy do komentowania!

,