81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Fundacja „Przyjazny Świat Dziecka” za zgodą dyrekcji szkoły organizuje akcję zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą „Przywróćmy dzieciom uśmiech”.

Koordynator – Przywróćmy dzieciom uśmiech 2013-2014

Regulamin akcji

 

 

 

Zapraszamy do komentowania!

,