81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Fundacja Niepodległości zorganizowała akcję „Kartka dla obrońców granic”, skierowaną do uczniów szkół podstawowych. To może być rysunek czy dobre słowo. Wyrazy wsparcia trafią do żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz policjantów pełniących służbę w zagrożonych miejscach polskiej granicy. Szczegóły pod linkiem:

https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/9-dziaalno/aktualnoci/2451-kartka-dla-obroncow-granic

Zapraszamy do komentowania!