81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Załączam, tak jak obiecałam, wyniki klasyfikacji końcoworocznej  2013/2014.[prettyfilelist type=”pdf,xls,doc,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”3284,” filesPerPage=”3″]

Zapraszamy do komentowania!

,