81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Uczniowie klasy I gimnazjum wzięli udział w lekcji dotyczącej usuwania wyrobów zawierających azbest. Dowiedzieli się, że jest on jednym z najgroźniejszych minerałów wykorzystywanych przez człowieka. Zawiera go np. eternit stosowany do pokryć dachowych budynków. Pod wpływem działania warunków atmosferycznych niewidzialne gołym okiem włókna w postaci pyłu azbestowego dostają się do otoczenia. Wdychane z powietrza do płuc mogą być przyczyną takich chorób jak: przewlekłe zapalenie oskrzeli, zmiany skórne a nawet nowotwory złośliwe. Uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą projektu umożliwiającego bezpłatne usunięcie i zutylizowanie azbestu. Informacje te oraz ulotkę informacyjną mogą przekazać innym zainteresowanym osobom.

Zapraszamy do komentowania!

,