81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Publikujemy liste osób przyjętych do klasy pierwszej na nowy rok szkolny 2021/2022

lista osób przyjętych do kl. I

 

 

Zapraszamy do komentowania!

,