81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie klas I-III edukacji wczesnoszkolnej przystąpili do Międzynarodowego Projektu „Piękna Nasza Polska Cała”. Wychowawczynie ze swoimi uczniami przystąpiły do realizacji zadań mających na celu propagowanie patriotyzmu wśród dzieci, popularyzację swojego regionu, miejscowości, a także naszej ojczyzny na arenie międzynarodowej. Duma z małej i dużej ojczyzny, to nasz patriotyczny obowiązek. Należy go kształtować i pielęgnować już od najmłodszych lat. W ramach projektu umieściliśmy na stronie szkoły i na korytarzu szkolnym plakat promujący projekt. Zorganizowaliśmy kącik   o tematyce patriotycznej i folkowej „Piękna Nasza Polska Cała,” wysłaliśmy także widokówkę naszej miejscowości na adres organizatorów projektu. Niebawem wybieramy się na wycieczki „Szlakiem historii”, której celem będzie poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji naszego regionu.

 

Zapraszamy do komentowania!

,