81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłatę za obiady za miesiąc październik 2018  należy wnieść do dnia 10.10.2018 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Odbiorca: Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów,

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady- październik

Koszt obiadu za m-c październik 2018 /23 dni żywieniowe/:

Obiad mały -69,00zł

Obiad duży – 92,00zł

Obiad pracowniczy – 174,80zł

Zapraszamy do komentowania!

,