81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dnia 4.12.2018 r. o godz.16.00 /dolny korytarz/

ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE RODZICÓW

I NAUCZYCIELI UCZĄCYCH

W KLASACH VIIIaSP, VIIIbSP, IIIaG, IIIbG

Z  DYREKTOREM ZSO

Zapraszamy do komentowania!

,