81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

18 grudnia w klasie Ia odbyło się spotkanie z panem dzielnicowym aspirantem Mariuszem Karpińskim. Tematem spotkania było przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w domu i w drodze do szkoły. Funkcjonariusz przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, właściwego postępowania w przypadku zaatakowania przez psa. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały wiele pytań. Wykazały się znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez jezdnię. Liczymy, że zdobyta przez uczniów wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce życia codziennego.

                                                                                                                                    A. Targońska

Zapraszamy do komentowania!

,