81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Rocznica wybuchu II wojny światowej to ważny dzień dla wszystkich  Polaków.

Każdego roku wspominamy tych, którzy polegli podczas walk,  zwłaszcza Bohaterskich Obrońców Westerplatte, których imię nosi nasza szkoła.

Pod kierunkiem Pani Bożeny Szwargolińskiej, Pani Anny Białas i Pana Jacka Jankowskiego przygotowano prezentację, którą obejrzeli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Zapraszamy do komentowania!

,